CLIPLIT #8

unnamed

CLIPLIT #8 – buletinul informativ al lunii august poate fi consultat printr-un click pe imaginea de mai sus.

Din sumar:

1. CĂRȚI DE CINEMA – „Firesc”, Petru Cimpoeșu
2. PORTRET – Hadrian Marcu
3. FESTIVAL DE FILM – August
4. CONCURS – Booktrailere

Întrebarea zilei: Ce carte v-ar plăcea să ecranizați?

DACOROMANICA – Romanian Digital Library

DACOROMANICA este cea mai importantă bibliotecă digitală românească accesibilă gratuit în INTERNET. Dezvoltarea ei prin îmbogăţirea continuă cu documente digitalizate se face permanent, în fiecare săptămână, pentru a fi un veritabil instrument în serviciul reţelelor de cooperare naţională şi internaţională, precum şi pentru a deveni partener în Biblioteca Virtuală Europeană EUROPEANA.

DACOROMANICA oferă acces la documente tipărite (monografii, periodice, cărţi poştale, hărţi) în mod imagine şi text, la documente sonore şi vizuale, în mod audio şi video încadrate în următoarele categorii:

  • documente cu acces liber (nu se află sub incidenţa dreptului de autor sau drepturile au fost negociate cu moştenitorii de drept);
  • documente aflate sub incidenţa dreptului de autor, disponibile exclusiv in situ şi fără drepturi de copiere, pe site fiind afişate doar metadatele, pictograma şi, selectiv, primele 5 pagini din document, pornind de la pagina de titlu.

Majoritatea documentelor sunt în limba română, dar se regăsesc documente cu texte integral sau parţial în limbile : slavonă, latină, greacă (veche, bizantină, neogreacă), armeană, română cu alfabet chirilic, română cu alfabet de tranziţie, maghiară, rusă, germană, franceză, italiană, arabă, poloneză, suedeză.

  • documente în mod imagine

Sunt documentele digitizate în format TIFF şi publicate în format JPEG, JP200 sau PDF care prezintă, pagină cu pagină, în facsimil, imaginile fotografice ale originalului reproducându-l fidel

  • documente în mod text

Sunt documentele digitizate în format TIFF şi prezentate în format PDF oferind posibilitatea efectuării căutărilor în text şi copierea unor citate

World Digital Libraries – International Journal

 

Is a peer reviewed bi-annual journal on digital libraries. The first issue of this journal has just been published. Content can be found at http://bookstore.teriin.org/journal_inside.php?material_id=477&qty=1. The second issue will be published in December 2008. The aim of the journal is to advance the theory and practice of acquisition, organization, management and dissemination of digital information on a sustainable basis. The journal will seek quality research papers that present original theoretical approaches as well as experimental case studies related to digital library development and maintenance.

 

The journal will include articles, reviews, current developments, and case studies dealing with

·          theoretical and methodological issues that relate to the interrelationships among electronic resources management, digital preservation, multiple access, multilinguality, copyright issues and security aspects;

·          initiatives taken towards digitization through lucid case studies;

·          current developments across the globe

·          dialogues between the scientific community and society at large.

 

***

Lumea Bibliotecilor Digitale: este un periodic electronic cu revizuire bianuală, al cărui conţinut este dedicat bibliotecilor digitale. Primul număr al jurnal tocmai a fost publicat; conţinutul său poate fi găsit la adresa http://bookstore.teriin.org/journal_inside.php?material_id=477&qty=1. Cel de-al doilea număr va apărea în decembrie 2008. Scopul revistei constă în avansarea unei teorii şi practici de achiziţie, organizarea, gestionarea şi diseminarea de informaţii digitale pe o bază durabilă. Revista va căuta lucrări de cercetare de calitate, care să prezinte abordări teoretice originale ca şi studii de caz experimentale referitoare la dezvoltarea şi întreţinerea bibliotecii digitale. În acest scop, cititorii revistei vor fi ţinuţi la curent cu evoluţiile actuale în domeniu.

Revista va cuprinde articole, recenzii, evoluţiile curente şi studii de caz referitoare la :

·         problemele teoretice şi metodologice care vizează interdependenţa între gestionarea resurselor electronice, conservarea digitală, accesul multiplu, multilingvism, probleme de drepturi de autor şi aspecte legate de securitate;

·          iniţiativele luate în materie de digitalizare pe baza studiilor de caz concrete;

·          stadiul actual al dezvoltării la nivel internaţional  

·          dialogurile între comunitatea ştiinţifică şi societate în general