Art FACES – a new educational game for children

logoThe Italian start-up agency Art Stories is one of the Europeana Labs Challenge February 2016 winner, an innitiative which try to increase innovative re-use of the digital cultural heritage material available on Europeana website.

Their winning product is called Art FACES, a fun, educational game allowing kids to learn about art.

When playing Art FACES children discover five paintings from Europeana Collections. Each painting sets them a simple challenge, and introduces children to a different aspect of visual learning.

They learn to observe details and explore design in general, to read shape and volume and understand how a shape can be reinterpreted, as well as to pay attention to colours and composition, the meaning in each compositional element and the story behind the painting.

At the end of the 5 games the children get their Diploma as Art Explorer and are encouraged to visit museums in the real world.

Art Faces

The Art FACES app is free and available for both iPhone and Android.

Other products using Europeana’s content which allow to discover more art through fun and playful activities are:

CREATE – a webapp letting you to create new versions of #Europeana280 artworks with your own photos.

Europeana Colouring book – get your crayons ready for colouring unique images from Europeana Collections.

 

Idei pentru mâine

indexDin dorinţa de a recunoaşte performanţele şi de a răsplăti eforturile bibliotecilor publice care au ieşit în întâmpinarea nevoilor cetăţenilor, Biblionet a lansat pe data de 1 iunie a.c. premiile: „Idei pentru mâine @ biblioteca ta!”

Scopul acordării premiilor Idei pentru mâine @ biblioteca ta! este de a contribui la dezvoltarea durabilă a reţelei de biblioteci publice din România. Prin acest program de premiere a performanţei dovedite în dezvoltarea de servicii, Biblionet îşi propune să ofere bibliotecarilor din România exemple concrete de programe şi servicii care au fost concepute şi implementate cu succes în bibliotecile publice româneşti, încurajând astfel împartăşirea cunoştinţelor şi experienţei între colegi şi a replicării serviciilor şi programelor care s-au dovedit valoroase şi eficiente.

Prima serie de servicii şi programe câştigătoare:

1. Educaţie
– secţiunea biblioteci judeţene

E-tiquette, please! , Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi
Ludoteca din gradină, Biblioteca Judeţeană „V. Voiculescu” Buzău

– secţiunea biblioteci comunale
Fii FITness nu FATness!, Biblioteca Publică din Pietrari, judeţul Vâlcea

2. Campanii de advocacy şi/sau conştientizare –  secţiunea biblioteci comunale
Promovarea democraţiei participative prin Grupul de Iniţiativa Locală, Biblioteca Publică din Ighiu, judetul Alba

Până pe data de 8 august 2013, orele 24.00 puteţi aplica pentru următoarele domenii:

 • Incluziune digitală
 • Facilitarea accesului pe piaţa muncii
 • Sǎnǎtate – prevenţie şi/sau consiliere pe teme medicale
 • Informare legislativă
 • Turism
 • Evenimente culturale
 • Educaţie financiară / Servicii bancare
 • Agricultură

Intrebări şi răspunsuri : http://www.biblionet.ro/forum/viewtopic.php?f=33&t=3041 sau adresa de email finantari@irex.org

„Bun de Tipar” – Ediţia a II-a

header-gala-bun-de-tiparOrganizată de Federaţia Editorilor din România şi Headsome Communication, în parteneriat cu Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România şi Asociaţia Română de Relații Publice, „Bun de Tipar – Gala Industriei de Carte din România” îşi propune să marcheze reuşitele anuale ale industriei de carte din România. Profesionişti ai cărții – editori, autori, traducători, graficieni, tipografi, librari, bibliotecari sau specialişti în vânzări, marketing şi comunicare – vor avea ocazia să se bucure de recunoaşterea colegilor de breaslă şi a publicului în cadrul acestei gale dedicate excelenţei editoriale.

La cea de-a doua ediţie, intră în concurs produsele editoriale ale anului 2012. Sunt invitate să participe toate editurile care sunt înregistrate, publică și difuzează carte în România (inclusiv cele din Republica Moldova care au o filială în România), tipografiile care au sediul în România, bibliotecile autohtone, librăriile care au sediul pe teritoriul României, precum şi cele online înregistrate ca firme românești, plus platformele online dedicate promovării cărţilor.

Formular de înscriere B.

Formular de înscriere edituri.

• Regulamentul poate fi consultat aici . Detalii despre juriu și calendarul competiţiei aici.

Adresa către care trebuie trimise proiectele înscrise în competiţie: Asociația Editorilor din România (str. Dr. Iacob Felix nr. 97, bl. 17A, sc. A, et. 1, ap. 7, sector 1,011035 Bucureşti), cu menţiunea „Gala Bun de Tipar”, ediția a II-a.

Pentru informații suplimentare: Headsome Communication – office@headsome.ro, 0722.539.011 (Ioana Gruenwald), 0722.609.478 (Oana Boca).

Sursa: site-ul ANBPR 

Winners of EIFL-PLIP Innovation Awards

Four libraries have won an EIFL Public Library Innovation Programme (EIFL-PLIP) Innovation Award for services that improve community economic wellbeing.

In addition to a prize of US$1,500, winners are invited to showcase their winning services at the Beyond Access Conference 2012 in Washington in October.

The EIFL-PLIP Innovation Awards recognize innovative services that use ICT to improve lives and livelihoods.  The awards are open to all public and community libraries in developing and transition countries.

***

Patru biblioteci au câştigat premiul pentru servicii care contribuie la îmbunătăţirea stării economice a comunităţii, oferit prin Programul pentru Inovaţie prin Biblioteca Publică (EIFL-PLIP).

Pe lângă premiul în valoare de 1,500 USD, câştigătorii sunt invitaţi să prezinte aceste servicii la Conferinţa Beyond Access, ce se va desfăşura în luna octombrie a.c. , la Washington.

Premiile EIFL-PLIP Innovation recunosc serviciile inovatoare care utilizează TIC pentru a îmbunătăţi viața şi mijloacele de subzistenţă. Concursul se adresează tuturor bibliotecilor publice şi comunitare aflate în ţările în curs de dezvoltare și ţările în tranziţie.

Gates Foundations’ Access to Learning Award 2013

The Award is part of the Gates Foundation’s Global Libraries initiative dedicated to opening a world of knowledge and opportunity by partnering with public libraries to provide free access to computers and the Internet. Public libraries or similar organizations outside the United States can apply for the Award. Applications particularly from institutions in developing countries providing such services to disadvantaged communities are encouraged.

Organizations must show how they make technology services available to the public in a community space without charging any membership or access fees and must detail the types of technology training they offer to the public and their staff.

Applications can be submitted online. The deadline to submit applications is 30 September 2012.

Applications must be submitted in English, but informational brochures are available in Arabic, Chinese, English, French, Russian, and Spanish.

***

Premiul este parte a iniţiativei Global Libraries a Fundaţiei Gates, dedicată deschiderii  spre o lume a cunoaşterii şi a oportunităţilor prin parteneriatul cu bibliotecile publice care oferă acces gratuit la calculatoare şi Internet. Bibliotecile publice sau organizaţile similare din afara Statelor Unite pot aplica pentru acest premiu. De asemenea, sunt încurajate să aplice instituţiile aflate în țările în curs de dezvoltare, care furnizează astfel de servicii pentru comunităţile dezavantajate.

Organizaţiile trebuie să arate modalitatea prin care pun la dispoziţia publicului aceste servicii tehnologice, într-un spaţiu al comunităţii în care nu se percep taxe de membru sau de acces şi trebuie să explice tipurile de formare în utilizarea tehnologiei pe care le oferă publicului, dar şi propriului personal.

Aplicaţiile se pot depune online, până la data de 30 septembrie 2012.

Aplicaţiile trebuie completate în limba engleză, însă ghidul aplicantului este disponibil şi în limbile: arabă, chineză, engleză, franceză, rusă şi spaniolă.

Premiile ANBPR pe anul 2010

I. Cea mai bună lucrare de specialitate

 • Studii şi cercetări sub formă de volum – D-lui CÂMPEAN VASILE-VIOREL pentru lucrarea  “Oameni şi locuri din Sătmar”
 • Bibliografii, biobibliografii, dicţionare – D-lui/D-nei GHEORGHE-GABRIEL CĂRĂBUŞ, ALIS NICULICĂ, ADRIANA GAFIŢA – Bibliografia Bucovina literară
 • Ghid de bibliotecă – Bibliotecii Judeţene “V.A. Urechia” Galaţi – Ghidul Bibliotecii “V.A. Urechia”, ediţia a II-a

II. Cea mai bună publicaţie serială de specialitate

 • Publicaţie nou apărută în ultimii trei ani – Bibliotecii Judeţene “V.A. Urechia” Galaţi – AXIS LIBRI
 • Publicaţie cu vechime mai mare de trei ani – Bibliotecii Judeţene “I.G. Sbiera” Suceava – Scriptum

III. Contribuţii biblioteconomice

 • programe, proiecte(locale şi naţionale
   D-nei Crina Gabriela Ifrim – Tudor Arghezi – Concurs Naţional de Ex Libris (local)
   D-lui Alexandru Tcaciuc – Biblioteca Digitală Mureş (naţional)

IV. Cel mai bun site de bibliotecă (nu s-a acordat)

V. “Bibliotecarul anului”, pentru merite deosebite în biblioteconomie în anul 2010

  D-nei STAMATE NELA-LILIANA, Biblioteca Judeţeană Constanţa

VI. Premiul “Traian Brad” – pentru merite deosebite într-un deceniu de activitate

  D-nei JOHANNA HALTRICH Biblioteca Judeţeană Braşov

VII. Premiul de excelenţă – pentru merite deosebite în  biblioteconomie în întreaga activitate

  D-nei KIRÁLY ADRIANA IOANA, Biblioteca Judeţeană Cluj

VIII. Premiul pentru merite deosebite în activitatea desfăşurată la nivelul Asociaţiei în anul 2010 (nu s-a acordat)

IX. „Filiala anului” pentru cea mai activă filială a Asociaţiei în anul 2010

  Filialei ANBPR Suceava şi Filialei ANBPR Braşov

X. Premiul de excelenţă pentru activitatea filialei în cadrul Asociaţiei pe o perioadă de minimum 5 ani (nu s-a acordat)

IFLA INTERNATIONAL MARKETING AWARD

Premiul “IFLA International Marketing Award” se acordă organizatiilor care implementează proiecte de creaţie, orientate spre rezultate sau campanii de marketing.

Obiectivele premiului:

 • recompensarea celui mai bun proiect de marketing de bibliotecă
 • încurajarea practicilor de marketing în biblioteci
 • oferirea posibilităţii de a împărtăşi experienţele de marketing ale bibliotecilor

Solicitanţii din acest an au fost atent evaluaţi pe baza următoarelor criterii:

1. Abordarea strategică;
2. Creativitatea, originalitatea, inovaţia şi valoarea socială;
3. Potenţialul pentru generarea de vizibilitate şi sprijin pentru biblioteci;
4. Eficacitatea în comunicare;
5. Implicarea în activităţile de marketing aflate în desfăşurare;
6. Exprimarea emoţiilor, durabilitatea şi aspectele etice.

Câştigătorii:
Locul I – Biblioteca Naţională de Medicină (Köln, Germania) pentru campania sa “Pilots take off – and land (as you like it.)”, centrată pe căutarea  ZB MED în portalurile MEDPILOT şi GREENPILOT.
Locul II – Biblioteca Publică din Edmonton (Edmonton, Canada) pentru proiectul “Rebranding Public Library Edmonton – from research to implementation to results“. În toamna anului 2009 EPL a început un ambiţios proiect pentru a schimba dramatic imaginea şi percepţia sistemului bibliotecii sale, culminând cu lansarea unui nou brand EPL în 2010.
Locul III – Biblioteca Institutului pentru Tehnologie din Georgia (Atlanta, Statele Unite ale Americii) pentru proiectul de radio difuziune “Lost in Stacks.” Aceasta este prima şi singura bibliotecă de cercetare a rock n’roll-ului, difuzată pe WREK 91.1 FM (şi fluxuri la nivel mondial) în fiecare vineri, la prânz, din campusul Georgia Tech.