Cursuri gratuite pentru administrația publică

Centrul de Formare APSAP vă invită să participați la 22 sesiuni de perfecționare derulate on-line prin intermediul platformei ZOOM, unde veți putea lămuri punctual, alături de cei mai buni specialiști din sectorul public, problemele cu care vă confruntați în activitatea curentă.

Cursurile vor fi interactive, cu exemple practice, prezentări, exerciții, materiale suport actualizate la zi și sesiuni de întrebări și răspunsuri.

Participarea la cursurile on-line este GRATUITĂ și nu există o limitare a numărului de locuri. Opțional, la cerere, se poate elibera un certificat de participare (recunoscut la nivel național, în conformitate cu Codul Administrativ) având un număr de 6 ore pentru fiecare curs on-line în parte, 30 de ore pentru cursul “Performanță în sectorul public” respectiv 40 de ore pentru cursul Expert Achiziții Publice cod COR 214946.

Primele ediții ale acestor cursuri on-line din lunile mai – august 2020 s-au bucurat de participarea a peste 19.300 de angajați din sectorul public din România (funcționari publici, personal contractual, demnitari și aleși locali).

Centrul de Formare APSAP este o organizație neguvernamentală, cu peste 14 ani de experiență în sectorul public, al cărei scop este acela de a sprijini formarea profesională a funcționarilor publici și a personalului contractual din administrația publică.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.