Cultura de acasă #muzeeRo

roInstituțiile și organizațiile culturale din întreaga lume se mobilizează pentru a ne ajuta să depășim această perioadă cât mai ușor și plăcut, punând la dispoziție conținut digital gratuit, de cea mai bună calitate.

Începând de astăzi, vom lista adresele virtuale ale acestora după forma de organizare (muzee, teatre, biblioteci etc.) și oferta culturală (artele spectacolului, film, literatură s.a.)

MUZEE din România

1. Muzeul Național de Istorie a României – inaugurat în anul 1972, este una dintre instituțiile reprezentative ale culturii românești. Muzeul este adăpostit într-o clădire-monument istoric, denumită în trecut Palatul Poștelor, aflată în cuprinsul vechiului Centru Istoric al Bucureștiului. Clădirea a fost construită între 1894–1899, pe baza planurilor arhitectului Alexandru Săvulescu (1847–1902), având drept sursă de inspirație Palatul Poștelor Federale din Geneva. Puteți viziona următoarele expoziții:

Contact: facebook.com/MNIRpage ♦ twitter.com/MNIR_ ♦ instagram.com/mnirpage

2. Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa – a luat ființă la 3 noiembrie 1834, la inițiativa fratelui domnitorului Alexandru Ghica, Marele Ban Mihalache Ghica, care a donat colecții importante, incluzând monede grecești, romane și bizantine, colecții de minerale, fosile, moluște, pești, păsări și mamifere, precum și opere de artă. Deși fusese conceput ca un cabinet de istorie naturală, muzeul a căpătat un caracter de instituție mixtă, adăpostind antichități, tablouri vechi și curiozități naturale.

Contact: facebook.com/muzeulantipa ♦ instagram.com/mnin_antipa/

3. Muzeul Țăranului Român – ia ființă în 1906, pe baza Decretului Regal nr. 2777 semnat de Regele Carol I. Mihail Vlădescu, inspiratul ministru al cultelor din acea vreme, îl numește pe Al. Tzigara-Samurcaș director al Muzeului de Etnografie, de Artă Națională, Artă Decorativă și Artă Industrială, care a funcționat pe locul fostei monetării a statului până în 1912, când se pune piatra de temelie a ceea ce avea să devină clădirea „neo-românească” a Muzeului de la Șosea. În anul 1990, ministrul Andrei Pleșu, face un nou act întemeietor numindu-l pe pictorul Horia Bernea director al nou (re)înființatului Muzeu al Țăranului Român.

Contact: facebook.com/MuzeulTaranului/ ♦ instagram.com/peasantmuseum/

4. Muzeul Național Filatelic – are misiunea de a promova cunoașterea și înțelegerea lumii întregi, prin studierea timbrelor, a scrisorilor sau a altor mijloace de comunicare prin poștă. Simplu descrisă, filatelia este pasiunea celor care colecționează marca poștală. Muzeul ocupa peste 600 mp și permite în cele trei săli de expunere celor pasionați de filatelie și obiecte poștale să admire o parte din tezaurul Poștei Române.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.