LinkINjob: job hunting with the help of librarians

link in job1Proiectul LinkINjob: job hunting with the help of librarians este un proiect finanțat prin programul Erasmus +, ce se desfășoară în perioada noiembrie 2014 – mai 2016. Biblioteca metropolitană din Ljubljana (Slovenia) este coordonatorul proiectului, în care sunt implicate alte șase biblioteci publice din: Austria, Bulgaria, Finlanda, Irlanda, Lituania și România, prin  Biblioteca Județeană George Barițiu Brașov, Serviciul de Informare și Formare Continuă.

Scopul proiectului este consolidarea pregătirii profesionale și întărirea capacității inovative a șomerilor, susținând astfel Strategia Europa 2020, ce vizează creșterea ratei de angajare a populației (între 20-64 ani) de la 69% la 75%, inclusiv o mai mare implicare a femeilor și vârstnicilor și o mai bună integrare a emigranților pe piața muncii.

Bibliotecarii din proiect vor dezvolta activități de instruire a șomerilor în domenii precum alfabetizarea financiară și digitală, cu scopul de a oferi cunoștințe absolut necesare, abilități și competențe de natură să stimuleze capacitatea antreprenorială și inovația. Mai mult, accentul se va pune pe educația permanentă, pe deschiderea față de nou, informarea permanentă, apelând la resursele bibliotecii și capacitatea de adaptare la noile provocări. Astfel, bibliotecarii vor împărtăși propria experiență educațională și bunele lor practici în domeniul educației adulților, realizând un ghid și alte produse educaționale. Acestea vor fi disponibile, prin intermediul paginii de internet a proiectului, în sistem acces deschis tuturor celor interesați din comunitate, precum și organizațiilor cu preocupări similare.

În același timp, proiectul va construi un parteneriat puternic între cele șapte biblioteci publice europene, care vor promova instituția bibliotecii ca spațiu educațional permanent. Produsele finale, între care se numără și ghidul de bune practici în educația adulților, vor fi traduse în limbile celor șapte state europene partenere, susținând în acest fel și multilingvismul. În perioada 20-23 noiembrie 2014, Brașovul găzduiește prima întâlnire a partenerilor proiectului, întâlnire în cadrul căreia se vor definitiva direcțiile de acțiune și se vor discuta aspecte legate de responsabilitățile care revin fiecărui partener.

Munca la acest proiect a început și cu gândul la viitoarele servicii publice pe care le vom crea. Interesați de acest proiect? Trimiteți-ne întrebările dumneavoastră și, mai ales, urmăriți-ne!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.