International Librarians Network (ILN)

La începutul acestui an, la iniţiativa bibliotecarilor australieni, a luat naştere primul program internaţional de mentorat pentru bibliotecari, intitulat: “The International Librarians Network – ILN”  (Reţeaua Internaţională a Bibliotecarilor).

Scopul programului constă în formarea unei reţele, prin intermediul căreia bibliotecarii din diferite ţări să aibă posibilitatea să se cunoască, să îsi împărtășească cunoştinţele, să se ajute reciproc.

Legăturile între mentori şi mentoraţi, roluri interşarjabile de altfel, sunt stabilite de către coordonatorii programului, pe baza intereselor comune exprimate de către bibliotecari.

Parteneriatele formate sunt de lungă durată (6 luni), presupun întâlniri cel puţin lunare, în cadrul cărora sunt abordate temele de discuţie propuse de echipa programului, care pe perioada derulării acestuia, alături de coordonatorii naţionali, are rolul de a ajuta şi gestiona parteneriatele realizate.

Programul aflat în fază de pilotare, a ajuns la jumătatea perioadei de desfăşurare, iar rezultatele sale de până acum pot fi citite în raportul intermediar publicat ieri, 30 iunie 2013.

Pentru mai multe informaţii vizitati site-ul ILN sau scrieţi pe adresa romania.ilnetwork@gmail.com

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.