Overview of Information Literacy Resources Worlwide

info_lit_resources_coverOverview of Information Literacy Resources Worlwide” este proiectul UNESCO de repertoriere la nivel mondial a resurselor în Cultura Informaţiei. Accesibil pe pagina de internet a UNESCO, în ePub şi format PDF, include următoarele tipuri de resurse: site-uri, cărți, ziare şi alte publicaţii, în 42 de limbi, furnizate de colaboratori din diferite țări şi instituţii şi compilate de către Forest Woody Horton Jr.

România nu figurează în acest director. Este cineva interesat să indice resursele disponibile pe această temă (inclusiv controlul şi cultura de informații, informații de formare, ghiduri şi tutoriale, surse online ş.a.) de la universități, asociaţii, biblioteci, arhive ?

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.