Online curation tools, a Web2LLP tutorial

The Web2LLP project aims to improve web strategies and maximise the social media presence of lifelong learning projects. It provides personalised support and training (a week-long face-to-face course and free webinars), and shares best-practices and resources.

This project started in January 2012 with a project consortium made up of partners from 6 European countries. Web2LLP is a two-year multilateral project (2012-2013) and is funded with support from the European Commission through the Lifelong Learning Programme under Key Activity 4, Dissemination and Exploitation of Results.

***

Scopul proiectulului Web2LLP constă în îmbunătățirea  strategiilor web şi maximizarea prezenţei  proiectelor de învățare pe tot parcursul vieţii în media sociale. Prin intermediul acestui proiect se oferă sprijin personalizat şi formare (cursuri faţă-în-faţă cu durata de o săptămână şi seminarii web gratuite) şi se împărtăşesc cele mai bune practici şi resurse.

Web2LLP este un proiect multilateral de doi ani (2012-2013), finanțat cu sprijinul Comisiei Europene, prin programul de învățare continuă, la care participă un consorţiu format din parteneri din 6 ţări europene.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.