ATELIERE MOTIVAŢIONALE pentru angajaţii din instituţiile publice de cultură

ATELIERE MOTIVAŢIONALE este un proiect finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, în cadrul Ariei tematice: Formare profesională şi implementat de Centrul de Pregătire şi Perfecţionare în Cultură Bucureşti.

Obiectivul general al proiectului vizează creşterea eficienţei personalului din instituţiile publice de cultură, prin motivarea individuală şi de grup.

Obiectivele specifice:

  • Instruirea a 70 de angajaţi ai structurilor subordonate MCPN pentru valorizarea resurselor personale şi organizaţionale, folosindu-se metode motivaţionale moderne preluate din Programarea Neuro Linvistica ( NLP ) sau psihologia socială.
  • Organizarea de worksop-uri motivaţionale, astfel încât la finalul atelierelor, participanţii să fie capabili: să recunoscă conceptele motivaţiei financiare şi nonfinanciare; să determine mediul de activitate în mod pozitiv; să accepte şi să aplice evaluările periodice propuse de organizaţie; să aibă capacitate de autoevaluare şi evaluare utilizând „conceptul 360 grade“.
  • Infiinţarea unui site cu acces gratuit de dezvoltare personală şi motivaţie organizaţională, cu caracter permanent.

Pe acest site veţi găsi şi rezultatele unor teste efectuate in instituţiile publice de cultură referitoare la gradul de motivare, mediul de lucru, capacitatea de automotivare sau tehnicile de impulsionare pozitivă practicate în aceste instituţii, nevoile angajaţilor şi modul în care aceştia percep viziunea, misiunea şi obiectivele organizaţionale.

Coordonator proiect:

Victor Blănaru
Expert consultant
Centrul de Pregătire Profesională în Cultură
Mobil : 0788 521845
Tel: +4021-310.08.15
Fax: +4021-310.08.16
E-mail: victor.blanaru@cppc.ro

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.