The World Confederation of Open Access Repositories

The Confederation of Open Access Repositories (COAR) is pleased to announce publication of the report: The Current State of Open Access Repository Interoperability (2012). The report provides an overview of the current interoperability landscape in terms of the types of services that are now possible because of recent research and development efforts from throughout the Open Access community, and it presents interoperability initiatives in connection to these services. 

The intended audience includes institutions and repository managers operating at different points in terms of infrastructure, resources, and institutional support. For institutions new to Open Access and repositories, the report aims to provide guidance for getting started and indicates which interoperability initiatives are necessary to implement in order to achieve specific services. For institutions and repository managers already involved in OA and repositories, the report may provide ideas for additional functionality to add to your repository or further services that are possible to provide to your community. The report covers seven areas of focus for current interoperability initiatives, and it provides overviews of nineteen key interoperability initiatives.

About COAR:  COAR, the World Confederation of Open Access Repositories, is a young association of repository initiatives launched in October 2009, uniting over 90 members and partners from 24 countries from throughout Europe, Latin America, Asia, and North America. Its mission is to enhance greater visibility and application of research outputs through global networks of Open Access digital repositories. More information about COAR and its members is available on the COAR web site <http://www.coar-repositories.org>.

***

Confederaţia Arhivelor cu Acces Deschis (COAR) are plăcerea să anunţe publicarea raportului: „Stadiul actual al interoperabilităţii depozitelor cu acces deschis” (2012). Raportul oferă o imagine de ansamblu a peisajului de interoperabilitate actuală în ceea ce priveşte tipurile de servicii care sunt posibile în prezent datorită cercetărilor recente şi eforturilor de dezvoltare din întreaga comunitate Acces Deschis şi prezintă inţiativele de interoperabilitate, în legătură cu aceste servicii.

Publicul ţintă este reprezentat de instituţiile şi managerii de arhive care funcţionează la diferite niveluri: infrastructură, resurse şi sprijin instituţional. Pentru instituţiile nou intrate în sistemul Acces Deschis raportul îşi propune să ofere îndrumarea iniţială şi să arate care sunt iniţiativele de interoperabilitate necesare pentru punerea în aplicare, în scopul obţinerii serviciilor specifice. Pentru instituţiile și managerii arhivelor deja implicate în OA, raportul poate furniza idei pentru funcţionalitate suplimentară, pentru adăugarea de noi servicii. Raportul acoperă şapte domenii de interes pentru iniţiativele de interoperabilitate actuale şi oferă o privire de ansamblu asupra celor nouăsprezece iniţiative cheie de interoperabilitate.

Despre COAR:

COAR, Confederaţia Mondială a Arhivelor cu Acces Liber este o asociaţie tânără dedicată iniţiativelor de constituire a arhivelor lansată în octombrie 2009, cu peste 90 de membri şi parteneri din 24 de ţări din toată Europa, America Latină, Asia şi America de Nord. Misiunea sa este de a spori vizibilitatea şi de a asigura aplicarea rezultatelor cercetării prin intermediul reţelelor globale a arhivelor digitale cu acces deschis. Mai multe informaţii despre COAR şi membrii săi, disponibile la <http://www.coar-repositories.org>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.