Gates Foundations’ Access to Learning Award 2013

The Award is part of the Gates Foundation’s Global Libraries initiative dedicated to opening a world of knowledge and opportunity by partnering with public libraries to provide free access to computers and the Internet. Public libraries or similar organizations outside the United States can apply for the Award. Applications particularly from institutions in developing countries providing such services to disadvantaged communities are encouraged.

Organizations must show how they make technology services available to the public in a community space without charging any membership or access fees and must detail the types of technology training they offer to the public and their staff.

Applications can be submitted online. The deadline to submit applications is 30 September 2012.

Applications must be submitted in English, but informational brochures are available in Arabic, Chinese, English, French, Russian, and Spanish.

***

Premiul este parte a iniţiativei Global Libraries a Fundaţiei Gates, dedicată deschiderii  spre o lume a cunoaşterii şi a oportunităţilor prin parteneriatul cu bibliotecile publice care oferă acces gratuit la calculatoare şi Internet. Bibliotecile publice sau organizaţile similare din afara Statelor Unite pot aplica pentru acest premiu. De asemenea, sunt încurajate să aplice instituţiile aflate în țările în curs de dezvoltare, care furnizează astfel de servicii pentru comunităţile dezavantajate.

Organizaţiile trebuie să arate modalitatea prin care pun la dispoziţia publicului aceste servicii tehnologice, într-un spaţiu al comunităţii în care nu se percep taxe de membru sau de acces şi trebuie să explice tipurile de formare în utilizarea tehnologiei pe care le oferă publicului, dar şi propriului personal.

Aplicaţiile se pot depune online, până la data de 30 septembrie 2012.

Aplicaţiile trebuie completate în limba engleză, însă ghidul aplicantului este disponibil şi în limbile: arabă, chineză, engleză, franceză, rusă şi spaniolă.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.