The Global Education Conference 2011

The Global Education Conference is a collaborative, world-wide community initiative involving students, educators, and organizations at all levels. It is designed to significantly increase opportunities for building education-related connections around the globe while supporting cultural awareness and recognition of diversity. The conference seeks to present ideas, examples, and projects related to connecting educators and classrooms with a strong emphasis on promoting global awareness, fostering global competency, and inspiring action towards solving real–world problems. Through this event, we hope that attendees will challenge themselves and others to become more active citizens of the world.

Last year’s conference featured 387 sessions and 60 keynote addresses from 62 countries with over 15,000 participant logins. Sessions were held in multiple time zones and multiple languages over the five days, and are currently archived as a standing educational resource at http://globaledcon.weebly.com/recordings.html.

***

Conferinţa Educaţie Globală este o iniţiativă comunitară de colaborare la nivel mondial, care implică studenţi, educatori, şi organizaţii la toate nivelurile. Aceasta este concepută pentru a creşte în mod semnificativ oportunităţile pentru construirea unor conexiuni legate de educaţie pe tot globul, sprijinind în acelaşi timp conştientizarea culturală şi recunoaşterea diversităţii. Conferinţa urmăreşte să prezinte idei, exemple, şi proiecte legate de conectarea educatorilor şi claselor, cu un accent puternic pe promovarea conştientizării la nivel mondial, încurajarea competenţei la nivel mondial, şi de a inspira acţiuni pentru rezolvarea problemelor din lumea reală. Prin acest eveniment, sperăm că participanţii se vor provoca pe sine şi pe ceilalţi să devină cetăţeni mai activi din lume.

Conferinţa de anul trecut a inclus 387 de sesiuni şi 60 de discursuri susţinute de persoane provenind din 62 de ţări, cu peste 15.000 de participanţi virtuali. Timp de cinci zile, sesiunile s-au desfăşurat în mai multe zone de timp şi mai multe limbi, iar în prezent sunt arhivate ca resursă educaţională la http://globaledcon.weebly.com/recordings.html.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.