Anul European 2012

ANUL EUROPEAN 2012 – Anul european al îmbătrânirii active şi al solidarităţii între generaţii

Creşterea numărului de persoane vârstnice este considerată o povară, îmbătrânirea fiind privită ca o povară şi nu ca o realizare – atât de către persoana în cauză, cât şi de către societate. Şi totuşi, în ziua de azi, speranţa de viaţă a cetăţenilor europeni este în continuă creştere. În plus, aceştia au acumulat experienţă şi competenţe care pot fi utile pentru cei tineri.

Soluţia la problema îmbătrânirii demografice este menţinerea persoanelor vârstnice în activitate.

Responsabilii politici şi părţile implicate au sarcina de a crea condiţiile favorabile îmbătrânirii active şi asigurării unui mod de viaţă autonom, prin acţiuni în domenii precum ocuparea forţei de muncă, asistenţa medicală, serviciile sociale, învăţarea de-a lungul vieţii, voluntariatul, adaptarea locuinţelor, serviciile IT şi de transport.

Anul european 2012 îşi propune să sublinieze aceste aspecte şi să identifice cea mai bună abordare, în special să încurajeze factorii de decizie şi părţile implicate să stabilească obiective şi să ia măsurile necesare în acest sens.

Sursa: http://ec.europa.eu/social/ey2012.jsp?langId=ro

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.