Profesionalism şi pasiune

Vineri, 23 septembrie, a avut loc conferinţa despre formarea continuă a bibliotecarilor în Statele Unite ale Americii şi Canada. Prelegerile au fost susţinute de specialişti şi profesori universitari americani şi s-au bucurat de participarea a peste 70 de bibliotecari braşoveni. În sală s-au aflat alături bibliotecari publici, universitari şi şcolari.

In debutul conferinţei, Leonard Kniffel, redactorul şef al revistei „American Libraries”, a prezentat volumul „Reading with the Stars”, prin care a încercat să atragă sprijinul publicului pentru susţinerea bibliotecilor. Cartea este o antologie de interviuri şi discursuri aparţinând mai multor personalităţi – de la Barack Obama, Bill Gates, Laura Bush, Al Gore, actriţa şi scriitoarea Julie Andrews, până la sportivi ca Magic Johnson – toţi susţinând, în cadrul conferinţelor ALA, calde pledoarii pentru bibliotecă şi importanţa lor în societate.

Dincolo de cuvintele lor, L. Kniffel observa lucid că tehnologia a schimbat felul de a citi al oamenilor, iar prezenţa Google nu reprezintă o ameninţare, un competitor al bibliotecilor. De ce? Răspunsul este bine cunoscut în mediile profesionale – informaţia de pe internet este în general haotică si neverificată, context în care siturile bine structurate, cu informaţie verificată, create de universităţi, institute şi biblioteci constituie repere. In aceste condiţii, bibliotecarul devine un specialist al informaţiei capabil să discearnă, să selecteze şi să evalueze informaţia de valoare. Internetul şi resursele bibliotecilor trebuie să se asocieze, fiecare valorificând potenţialul şi oportunităţile la maximum, într-un parteneriat firesc. Tehnologia a oferit o şansă bibliotecilor, stimulându-le să pună în valoare caracterul de divertisment al carţilor şi lecturii, iar recenta criza economică a îndreptat în SUA paşii multor utilizatori către resursele gratuite ale bibliotecii publice.

Joseph Mika şi Marianne Hartzel au prezentat o comunicare despre importanţa implicării profesionale în cadrul asociaţiilor de specialitate. Exemplul puternicei Asociaţii ALA, care acreditează învăţământul de biblioteconomie şi ştiinţa informării, susţine studenţii pentru practică, oferă modele de leadership, suport pentru bibliotecari în formare continuă şi cercetare, elaborează standarde, este impresionant.

Am remarcat pasiunea şi convingerea cu care pledau pentru implicarea în proiectele, munca în echipă şi în comitetele unei asociaţii, ca o cale sigură de educaţie profesională continuă şi în fond de certificare profesională, de realizare personală, de afirmare a solidarităţii unei bresle. Reţetele recomandate sunt cele cunoscute, formale şi informale, dar esenţială este perseveranţa cu care aplici şi urmezi recomandările pentru a putea fi un bun profesionist.

Doamna Hermina Anghelescu, profesor la School of Library & Information Science, Wayne State University, Detroit, Michigan, a prezentat curricula universitară în biblioteconomie şi ştiinţa informării din SUA, unde studiile includ 12 tipuri de cursuri, din care 6 sunt obligatorii pentru bibliotecari. A subliniat diferenţa de bază în sistemul american, acela al specializarii bibliotecarilor după tipul de public şi colecţii cărora li se adresează şi pe care le gestionează şi a pledat insistent, ca de fiecare dată, pentru schimbarea şi modernizarea bibliotecilor româneşti, promovând servicii noi prin bibliotecarii de referinţe.

Irene Owens, decan al School of Library and Information Science, North Carolina Central University, Durham, Carolina de Nord, a definit şi insistat asupra noţiunilor de calitate şi eficienţă în biblioteci, necesitatea de a observa permanent nevoile reale din societate şi de a te adapta la schimbare, precum şi importanţa lucrului în echipă.

A fost o conferinţă densă, în care profesionalismul s-a împletit cu pasiunea, combinaţie mai rar întâlnită la noi.

Material realizat de Ruxandra Nazare

One thought on “Profesionalism şi pasiune

  1. Pingback: Blogul bibliotecii din Brasov » Despre Conferinţa americană

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.