Building Strong Library Associations: 2011 countries announced

Since launching in 2010, the Building Strong Library Associations programme (BSLA) has been successfully rolled out in six countries, with a number of workshops and outreach activities taking place. The programme is growing, with more trainers, modules, and content.

IFLA is delighted to announce countries selected to take part in the BSLA programme from 2011. Nepal (Asia and Oceania) and Argentina (Latin America and Caribbean) were selected from a strong field of applicants. In Nepal, the focus will be on membership, sustainability and advocacy. In Argentina, association has goals to partner more effectively with other library associations and organisations, and to advocate for the profession for a new statute.

Each association is paired with an experienced trainer from their region. Asia and Oceania standing committee members Mike Robinson and Chihfeng Lin will train in Nepal, and we are very happy to announce that Elizabet de Carvalho, recently retired from the LAC regional office, will be the core trainer in Argentina.

Online platform

All BSLA modules are now available to members via the IFLA Online Learning Platform. Translations of materials are also being added as they become available, including materials in Arabic, Spanish, and French. Several modules are already available to all IFLA members in Spanish. For more information and to register to access the platform, please visit the IFLA online learning platform.

***

De la lansarea sa în 2010, programul Building Strong Library Associations – Construirea de Asociaţii Puternice de Bibliotecă (BSLA) a fost derulat cu succes în şase ţări, prin intermediul organizării unei serii de ateliere şi activităţi de informare. Programul este în plină dezvoltare, cu mai mulţi  formatori, mai multe module şi conţinut.

IFLA este încântată să anunţe ţările selectate pentru a lua parte la programul BSLA din 2011. Nepal (Asia şi Oceania) şi Argentina (America Latină şi Caraibe) au fost selectate dintr-o listă competitivă de solicitanţi. În Nepal, accentul va fi pus pe calitatea de membru,  pe durabilitate şi advocacy. În Argentina, Asociaţia are drept scop creşterea eficienţei colaborării cu alte asociaţii de bibliotecă şi organizaţii, şi totodată să militeze pentru profesia de bibliotecar,  pentru un nou statut al acesteia.

Fiecare asociaţie beneficiază de expertiza unui formator din regiunea ei. Din partea Comitetului permanent pentru Asia şi Oceania, Mike Robinson şi Chihfeng Lin,  vor asigura instruirea pentru Nepal şi, suntem foarte bucuroşi să anunţăm, că Elizabet de Carvalho, recent retrasă din biroul regional pentru America Latină şi Caraibe, va fi formatorul de bază în Argentina.

Platforma de învăţare online

Toate modulele BSLA sunt acum la dispoziţia membrilor prin intermediul platformei de învăţare IFLA Online. De asemenea, pe măsură ce devin disponibile, se adaugă traduceri de materiale, inclusiv  materiale în arabă, spaniolă, franceză şi engleză. Mai multe module sunt deja disponibile pentru toţi membrii IFLA în limba spaniolă. Pentru mai multe informaţii şi pentru înregistrarea pe această platformă, vă rugăm să vizitaţi  IFLA online learning platform.

Sursa: http://express.ifla.org/node/2823

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.