Premiile ANBPR pe anul 2010

I. Cea mai bună lucrare de specialitate

 • Studii şi cercetări sub formă de volum – D-lui CÂMPEAN VASILE-VIOREL pentru lucrarea  “Oameni şi locuri din Sătmar”
 • Bibliografii, biobibliografii, dicţionare – D-lui/D-nei GHEORGHE-GABRIEL CĂRĂBUŞ, ALIS NICULICĂ, ADRIANA GAFIŢA – Bibliografia Bucovina literară
 • Ghid de bibliotecă – Bibliotecii Judeţene “V.A. Urechia” Galaţi – Ghidul Bibliotecii “V.A. Urechia”, ediţia a II-a

II. Cea mai bună publicaţie serială de specialitate

 • Publicaţie nou apărută în ultimii trei ani – Bibliotecii Judeţene “V.A. Urechia” Galaţi – AXIS LIBRI
 • Publicaţie cu vechime mai mare de trei ani – Bibliotecii Judeţene “I.G. Sbiera” Suceava – Scriptum

III. Contribuţii biblioteconomice

 • programe, proiecte(locale şi naţionale
   D-nei Crina Gabriela Ifrim – Tudor Arghezi – Concurs Naţional de Ex Libris (local)
   D-lui Alexandru Tcaciuc – Biblioteca Digitală Mureş (naţional)

IV. Cel mai bun site de bibliotecă (nu s-a acordat)

V. “Bibliotecarul anului”, pentru merite deosebite în biblioteconomie în anul 2010

  D-nei STAMATE NELA-LILIANA, Biblioteca Judeţeană Constanţa

VI. Premiul “Traian Brad” – pentru merite deosebite într-un deceniu de activitate

  D-nei JOHANNA HALTRICH Biblioteca Judeţeană Braşov

VII. Premiul de excelenţă – pentru merite deosebite în  biblioteconomie în întreaga activitate

  D-nei KIRÁLY ADRIANA IOANA, Biblioteca Judeţeană Cluj

VIII. Premiul pentru merite deosebite în activitatea desfăşurată la nivelul Asociaţiei în anul 2010 (nu s-a acordat)

IX. „Filiala anului” pentru cea mai activă filială a Asociaţiei în anul 2010

  Filialei ANBPR Suceava şi Filialei ANBPR Braşov

X. Premiul de excelenţă pentru activitatea filialei în cadrul Asociaţiei pe o perioadă de minimum 5 ani (nu s-a acordat)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.