PRO-EDIT: Practică EDITorială PROfesionistă

Uniunea Editorilor din România (UER) a lansat miercuri, 26 ianuarie, proiectul strategic “PRO-EDIT: Program de formare şi sprijinire a angajaţilor pentru o practică EDITorială PROfesionistă”.

Derulat pe o durată de 36 de luni, PRO-EDIT are o valoare totală eligibilă de 12.597.640 de lei, din 98% reprezintă valoarea finanţării nerambursabile acordată din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”.

Implementat în parteneriat cu Uniunea Scriitorilor din România şi L’Universite Paris 13/Lab SIC, proiectul va oferi pentru cel puţin 1.000 de angajaţi din sectorul editorial şi domeniile adiacente cursuri de formare profesională specifică pe teme ca: marketingul în industria cărţii, publicitatea în domeniul editorial, verigile de distribuţie a cărţii, marketingul de librării, semiologie şi publishing, managementul editorial, gestiunea şi softurile adecvate, drepturile de autor etc.

Totodată, 40 de specialişti din sectorul editorial vor participa la programe de formare profesională în ţări ale Uniunii Europene. Vor fi realizate o serie de materiale tipărite (6.000 de manuale pentru fiecare profesie inclusă în sectorul editorial, 4.000 de ghiduri de bună practică europeană în domeniul editorial), dar şi cercetări în vederea îmbunătăţirii adaptabilităţii angajaţilor.

Broşura de prezentare a programului

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.