ANBPR recrutează Asistent director

Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), cu sediul în Bucureşti, angajează Asistent Director în cadrul Departamentului Operaţional.

Descriere poziție:
Asistent Directorul se subordonează Directorului Executiv al ANBPR şi îl sprijină activ în realizarea managementului general al Asociaţiei, în mod special în ceea ce priveşte arhivarea şi sistematizarea documentelor şi alte sarcini administrative şi de secretariat specifice. Activitatea se va desfăşura în principal la sediul din Bucureşti.

Atribuţii şi responsabilităţi:
– Îndeplineşte activităţi de secretariat, administrative şi de asistenţă managerială;
– Realizează şi actualizează baza de date privind evidenţa membrilor, a cotizaţiilor şi a altor venituri realizate de Asociaţie;
– Asistă Directorul Executiv la întocmirea informărilor/rapoartelor de activitate ale Departamentului Operaţional;
– Gestionează website-ul ANBPR (actualizează informaţia, propune introducerea de noi secţiuni, arhivează informaţiile etc.);
– Colaborează cu contabilul Asociaţiei în sarcini legate de realizarea evidenţei financiar-contabile a Asociaţiei;
– Realizează operaţiunile de casă;
– Ţine evidenţa contractelor cu furnizorii şi a plăţilor;
– Menţine relaţia cu furnizorii şi asigură corespondenţa cu membrii.

Cerinţe:
– Studii medii (studiile superioare constituie avantaj);
– Experienţă în administrarea şi organizarea documentelor;
– Cunoştinţe de contabilitate primară (avansuri-deconturi, execuţie bugetară, operaţiuni în registrul de casă etc.)
– Cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat;
– Bune abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă;
– Capacitatea de organizare a timpului, sarcinilor şi locului de muncă;
– Atenţie la detalii;
– Cunoaşterea pachetelor tip Office (Word, Excel, Power-Point) şi a comunicării electronice la nivel avansat;
– Abilităţi de utilizare a mijloacelor de comunicare online;
– Disponibilitate pentru deplasări;
– Pemisul de conducere constituie avantaj.

Evaluare:
– Dosar aplicaţie: CV; Scrisoare de intenţie; documente justificative (la cerere);
– Interviu;
– Probă practică de limba engleză;
– Probă practică: pachetul Office şi comunicare electronică.

Beneficii oferite:
– Salariu fix corespunzător experienţei şi pregătirii;
– Program de pregătire şi integrare, diverse instruiri şi traininguri.

Pentru mai multe detalii vizitaţi www.anbpr.org.ro.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.