Digital and Media Literacy: A Plan of Action

Lucrarea „Digital and Media Literacy: A Plan of Action” subliniază măsurile specifice, pe care factorii de decizie politică, educatorii şi liderii comunităţilor le pot lua, pentru a dezvolta competenţele digitale şi media ale cetăţenilor.

Elaborată de Renée Hobbs, profesor în comunicare şi educaţie la Temple University – Philadelphia şi fondator al Laboratorului de Educaţie Media, la iniţiativa Aspen Institute, organizaţie internaţională de cercetare, lucrarea propune zece modalităţi prin care procesul de alfabetizare digitală şi mass-media poate fi consolidat, precum şi cinci provocări la punerea sa în aplicare. De asemenea, evidenţiază că efortul de punere în practică nu revine doar şcolii, ci şi bibliotecilor şi factorilor de decizie politică.

Educaţiei formale îi revine un rol important în acest proces şi vizează mai multe tipuri de acţiuni:

  • introducerea programelor de alfabetizare digitală şi media pentru profesori, care la rândul lor să poată fi capabili să transmită aceste competenţe mai departe, copiilor
  • introducerea unor parteneriate cu companii de media şi tehnologie, care să aducă media locală şi naţională în programele educaţionale
  • crearea unei colecţii de clipuri video online de instruire cu privire la strategiile digitale şi media şi instrucţiuni de alfabetizare ca o resursă pentru profesori

În ceea ce priveşte comunităţile, Hobbs prezintă o serie de alte măsuri cum ar fi: crearea unui serviciu public de alfabetizare digitală şi mass-media, lansarea unei conferinţe anuale pentru a discuta despre cercetare şi idei în jurul acestui subiect, precum şi oferirea de granturi mici pentru organizaţiile comunitare care pot ajuta la integrarea alfabetizării digitale şi media în programele existente.

NOTA:
Digital literacy sau information literacy ?

Digital literacy (alfabetizarea digitală), termen introdus de Paul Gilster în 1997, în lucrarea cu acelaşi nume, reprezintă un set de atitudini şi competenţe necesare pentru a manipula şi comunica informaţii şi cunoştinţe în mod eficient, într-o varietate de media şi formate. Termenul a fost adoptat de către UNESCO, ca un instrument important pentru dezvoltarea naţională şi internaţională, aşa cum a fost exprimat în Declaraţia de la Praga din 2003 şi în Proclamaţia Alexandria din 2005.

Information literacy (alfabetizarea informaţională sau cultura informaţiei), conform ALA-American Libray Association, reprezintă capacitatea de a înţelege când există o nevoie de informare şi abilitatea de a identifica, localiza, evalua şi a folosi eficient informaţiile obţinute pentru a răspunde unei cereri de informare.

One thought on “Digital and Media Literacy: A Plan of Action

  1. Interesant! Cred cu adevărat că problema constă tocmai în faptul că profesorii adesea nu sunt familiarizaţi cu cultura informaţiei. S-a ajuns la un paradox – tinerii, elevii, stăpânesc cu uşurinţă instrumentele internetului şi computerului, depăşindu-i pe profesori. Aceştia îşi pierd prestigiul şi se află într-o criză de autoritate. Nu vreau să generalizez, cunosc cazuri de profesori, din domenii umaniste, nu numai tehnice, care au o mare fluenţă informatică şi arată un apetit extraordinar în cunoaşterea şi explorarea noilor tehnologii şi suporturi media. Dar mi se par excepţii.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.