Long-term preservation (LTP) services

The libraries vary broadly both in terms of size and variety, and in terms of the types of information in their collections. Nevertheless, they have a common set of service areas in the domain of digital library systems.

This document sets out a framework allowing the libraries to seek information about products relevant for these service areas. It offers a high level description of digital library and long-term preservation (LTP) services that can be used as a starting point for development.

Libraries can use this service description to define the systems they need, and suppliers can use this to understand what libraries need and connect these needs to specific systems on offer. The service description is not definitive, but reflects consensus between four European national libraries on what we need today.

The document starts with an overview of all the types of services involved in LTP. Then presents the three core functions of an LTP system (to ingest, retain, and provide access to digital content) and show how the services work together to fulfil each function. Finally, it gives a detailed description of each type of service.

The authors represent four national libraries:
The British Library (BL)
Sean Martin, David Golding, Paul Noakes
Koninklijke Bibliotheek – National library of the Netherlands (KB)
Hilde van Wijngaarden, Jos Pijpers, Aad Lampers, Jeffrey van der Hoeven
Deutsche Nationalbibliothek (DNB)
Reinhard Altenhöner, Jürgen Kett, Tobias Steinke
Nasjonalbiblioteket – National library of Norway (NB)
Sven Arne Brygfjeld

***

Bibliotecile sunt foarte diferite, atât în ceea ce priveşte mărimea şi funcţiile îndeplinite, cât şi în ceea ce priveşte tipul de informaţii existente în cadrul colecţiilor lor. Cu toate acestea, ele au un set comun de servicii în domeniul sistemelor de biblioteci digitale.

Acest document stabileşte un cadru care permite bibliotecilor să căute informaţii despre produsele relevante din zona serviciilor de conservare pe termen lung. El oferă o descriere profesională a bibliotecilor digitale şi a serviciilor de conservare pe termen lung (LTD), servicii care pot fi folosite ca punct de plecare pentru dezvoltare.

Bibliotecile pot utiliza acest document pentru a defini sistemele de care au nevoie, iar furnizorii pot înţelege care sunt nevoile bibliotecilor şi pot realiza o conexine între aceste nevoi şi sistemele specifice. Această formă a documentul nu este definitivă, ci reflectă consensul a patru biblioteci naţionale europene asupra necesităţilor momentului actual.

Documentul începe cu o imagine de ansamblu a tuturor tipurilor de servicii implicate în LTD. Continuă cu prezentarea celor trei funcţii de bază ale unui sistem LTD (înregisrarea, păstrarea, şi accesul la conţinut digital) şi ilustrează modalitatea în care serviciile de conservare pe termen lung lucrează împreună pentru a îndeplini fiecare funcţie în parte. În final, documentul oferă o descriere detaliată a fiecărui tip de serviciu.

Autorii reprezintă patru biblioteci naţionale:
Biblioteca Britanică (BL)
Sean Martin, Golding David, Paul Noakes
Biblioteca Naţională a Olandei (KB)
Hilde van Wijngaarden, Pijpers Jos, Lampers Aad, Jeffrey van der Hoeven
Biblioteca Naţională a Germaniei (DNB)
Tobias Reinhard Altenhöner, Kett Jürgen, Steinke
Biblioteca Naţională a Norvegiei (NB)
Arne Sven Brygfjeld

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.