International CALIBER 2011

CALIBER (Convention on Automation of Libraries in Education and Research Institutions), an International Convention organized by the INFLIBNET Centre at different parts of the country in collaboration with universities, invites high quality papers on research & technical works, case studies, technology updates etc. related to the themes and sub-themes of the convention mentioned below. The convention provides a unique forum to the library and information professionals, teachers, IT professionals, consultants and users involved in automation and networking of libraries as well as information providers to come together and interact on the subjects of mutual interest. The theme of the 8th International CALIBER is “Towards Building a Knowledge Society: Library as Catalyst for Knowledge Discovery and Management”. The convention is being organized at the Goa University, Goa during 2nd to 4th March 2011.

Detailed Guidelines and Editorial policy for International CALIBER 2011 will be available at the INFLIBNET website http://www.inflibnet.ac.in.

***

CALIBER (Convenţia privind Automatizarea Bibliotecilor din Instituţiile de Educaţie şi Cercetare), o convenţie internaţională organizată de Centrul INFLIBNET în diferite părţi ale ţării, în colaborare cu universităţile, aşteaptă lucrări de înaltă calitate din domeniul cercetării, lucrări tehnice, studii de caz, actualizări de tehnologie, etc. legate de tema şi subtemele convenţiei menţionate mai jos. Convenţia oferă un forum unic pentru bibliotecă şi profesioniştii din domeniul informaţiei, profesori, profesionişti din domeniul IT, consultanţi şi utilizatorilor implicaţi în automatizarea şi crearea de reţele de biblioteci, precum şi asigurarea unui cadru în care furnizorii de informaţii să vină împreună şi să interacţioneze la subiectele de interes reciproc. Tema celei de a opta Conferinţe Internaţionale CALIBER este “Construirea unei societăţi a cunoaşterii: Biblioteca în calitate de catalizator pentru descoperirea şi managementul cunoştinţelor”. Convenţia este organizată la Universitatea din Goa (India), în perioada 2-4 martie 2011.

Ghidul detaliat şi politica editorială pentru Conferinţa Internaţională CALIBER 2011 vor fi disponibile pe site-ul http://www.inflibnet.ac.in

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.