e-Forum: Preparing Your Library for RDA

Association for Library Collections & Technical Services (ALCTS) organise on 14th-15th September 2010 an e-forum discussion on Resource Description and Access (RDA).  

Released in June 2010, Resource Description and Access (RDA) is the intended successor to the Anglo-American Cataloging Rules (AACR2). While RDA is not being immediately adopted in the United States, it is being tested by the Library of Congress, the National Library of Medicine, and the National Agriculture Library as part of the U.S. National Libraries RDA Test Plan.

During this time, what are libraries doing to prepare for the adoption of RDA? What impact will implementation have on staff training and systems? How will libraries manage the integration of RDA records with AACR2 records in their catalogs? How will libraries assess the value of the new cataloging code in terms of its ability to meet user needs and contribute to future systems development?

What is an e-forum?
An ALCTS e-forum provides an opportunity for librarians to discuss matters of interest, led by a moderator, through the e-forum discussion list. The e-forum discussion list works like an email listserv: register your email address with the list, and then you will receive messages and communicate with other participants through an email discussion. Registration is necessary to participate, but it’s free.

To register:
Instructions for registration are available at: http://bit.ly/eforuminfo. Once you have registered for one e-forum, you do not need to register again.

Participation is free and open to anyone.

***

Asociaţia pentru Colecţiile de Bibliotecă şi Servicii Tehnice (ALCTS) organizează în perioada 14-15 septembrie 2010, un forum on line cu tema Accesul şi Descrierea Resurselor (RDA).

Lansat în iunie 2010, RDA este succesorul Regulamentului de Catalogare Anglo-American (AACR2). RDA nu a fost încă adoptat în Statele Unite, el este în fază de testare la Biblioteca Congresului, Biblioteca Naţională de Medicină şi Biblioteca Naţională de Agricultură, în cadrul planului de testare al RDA în bibliotecile naţionale din Statele Unite.

În tot acest timp, se pune întrebarea ce fac bibliotecile să se pregătească pentru adoptarea RDA? Ce impact va avea punerea în aplicare a RDA asupra formării personalului şi asupra sistemelor? Cum vor gestiona bibliotecile integrarea înregistrărilor RDA cu înregistrările AACR2 în cataloagele lor? Cum vor stabili bibliotecile valoarea adusă de noul cod de catalogare în ceea ce priveşte capacitatea sa de a satisface nevoile utilizatorilor şi contribuiţia la dezvoltarea viitoare a sistemelor?

Ce este un e-forum?
Un e-forum ALCTS oferă bibliotecarilor oportunitate de a discuta probleme de interes, prin intermediul unei liste de discuţii condusă de un moderator. Lista de discuţii e-forum funcţionează ca un listserv de e-mail: trebuie să înregistraţi adresa dvs. de email pe lista respectivă, veţi primi mesaje şi veţi putea comunica cu alţi participanţi la discuţie, printr-un e-mail. Pentru a putea participa înregistrarea este necesară, dar este gratuită.

Pentru a vă înregistra:
Instrucţiunile de înregistrare sunt disponibile la: http://bit.ly/eforuminfo. Înregistrarea pe e-forum se face o singură dată.

Participarea este gratuită şi deschisă pentru toată lumea.

One thought on “e-Forum: Preparing Your Library for RDA

  1. Pingback: Blogul bibliotecii din Brasov » RDA – un nou sistem de catalogare

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.