Open Access Journals Bibliography

Version one of the Open Access Journals Bibliography is now available from Digital Scholarship. Open access journals publish articles (typically peer-reviewed articles) that are free of charge and, depending on the journal, may be able to be reused under an open license (e.g., a Creative Commons license).

This bibliography presents selected English-language scholarly works that are useful in understanding open access journals. It does not cover works about e-prints or works that include open access journals in a treatment of diverse types of research materials. Most sources have been published from 1999 to the present; however, a few key sources published prior to 1999 are also included. The bibliography primarily includes books and published journal articles. A limited number of magazine articles and technical reports that are deemed to be of exceptional interest are also included. The bibliography includes links to freely available versions of included works.

***

Prima versiune a Bibliografiei Periodicelor în Acces Liber este disponibilă acum la Bursa Digitală. Periodicele în Acces Liber publică articole (de obicei  revizuiri de articole) care sunt gratuite şi care, în funcţie de jurnal, ar putea să fi refolosite în cadrul unei licenţe deschise (de exemplu, Creative Commons Licenses).

Această bibliografie prezintă selecţii de lucrări de specialitate, în limba engleză, care sunt utile în înţelegerea periodicelor cu acces liber. Bibliografia nu include lucrări despre e-printuri sau lucrări care includ periodicele cu acces liber referitoare la diverse tipuri de materiale de cercetare.

Majoritatea surselor au fost publicate începând cu anul 1999 şi până în prezent; totuşi, câteva surse cheie, publicate înainte de 1999, sunt de asemenea incluse. Bibliografia cuprinde în primul rând, cărţi şi articole. Un număr limitat de articole şi rapoarte tehnice, care sunt considerate a fi de interes excepţional, sunt de asemenea incluse. Bibliografia cuprinde legături spre versiunile operelor incluse.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.