IFLA Strategic Plan 2010-2015

Rolul şi poziţia bibliotecilor se schimbă rapid, pentru a face faţă influenţei în continuă creştere a Internetului, procesului de digitalizare a cunoştinţelor şi impactului extinderii instrumentelor online de socializare.

În calitatea sa de purtător de cuvânt al bibliotecilor şi al comunităţilor de informaţii la nivel mondial, IFLA a elaborat Panul strategic 2010-2015, care stabileşte direcţiile şi obiectivele IFLA în ceea ce priveşte modul de guvernare şi activităţile desfăşurate la nivelul întregii organizaţii.

Planul strategic include activităţile prioritare ale Consiliului de conducere, care vor fi fundamentale pentru acţiunile IFLA şi realizările Comunităţii IFLA în următorii doi ani (2010-2011).

Nouă viziune şi declaraţia de misiune a IFLA afirmă poziţia acesteia ca cea mai importantă organizaţie internaţională, membru în cadrul societăţii bazate pe cunoaştere, al cărei rol constă nu doar în consolidarea bibliotecii şi a domeniului de informare, ci şi în asigurarea accesului echitabil la informaţie şi cunoaştere pentru toţi.

One thought on “IFLA Strategic Plan 2010-2015

  1. Pingback: Blogul bibliotecii din Brasov » Planul Strategic IFLA 2010-2015

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.