Library Statistics Manifesto

Iniţiativa pentru acest document a fost luată de ex-preşedintele IFLA, Claudia Lux, la conferinţa Secţiunii pentru Statistică, de la Montreal (august 2008).

Ideea care a stat la baza elaborării Manifestului a fost aceea de a crea un document certificat despre importanţa statisticii de bibliotecă.

Datele statistice sunt necesare pentru gestionarea internă a bibliotecilor, însă ele pot face mai mult decât atât. Sunt elemente indispensabile pentru planificarea strategică şi pentru influenţarea factorilor de decizie politică, a finanţatorilor sau a publicul larg, pot crea şi menţine încrederea în biblioteci, şi, nu în ultimul rând, demonstrează valoarea pe care bibliotecile o oferă utilizatorilor lor şi societăţii.

Versiunea oficială a Manifestului IFLA pentru Statistica de Bibliotecă este disponibilă aici.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.