ACCESS OF YOUNG PEOPLE TO CULTURE

Început în 2009, studiul “ACCESS OF YOUNG PEOPLE TO CULTURE” a ajuns la final. Raportul şi concluziile studiului, condus de o echipă formată din 5 experţi şi 27 contributori naţionali (inclusiv România), sunt disponibile aici.

În conformitate cu Recomandarea UNESCO, privind participarea şi contribuţia maselor la viaţa culturală (1976), accesul la cultură înseamnă furnizarea de oportunităţi concrete, în special prin crearea de condiţii şi măsuri socio-economice, care să permită tuturor categoriilor sociale accesul liber la informare, formare, cunoaştere şi înţelegere.

În acest studiu, accesul tinerilor la viaţa culturală este văzut ca un drept fundamental al acestora. Ca parte a studiului, conceptul de cultură cuprinde toate activităţile culturale şi artistice: arta spectacolului, arte vizuale şi meşteşuguri, muzica, patrimoniul cultural, arhitectura şi literatura.

Grupul ţintă al studiului a fost reprezentat de populaţia cu vârsta cuprinsă între 15 şi 24 de ani; în plan secundar au fost studiate şi grupurile constituite din copii cu vârste cuprinse între 12-15 ani şi adulţii tineri, 24-29 de ani.

Autorii au examinat politicile şi cadrul legal,dar şi oportunităţile oferite de actorii culturali, publici şi privaţi la nivel naţional, local şi regional.

Studiul descrie tendinţele actuale în cultură ale tinerilor din Europa, identifică barierele de limitare a accesului la cultură a tinerilor, citează studii, statistici, şi exemple de bune practici. Prin urmare, acest raport nu trebuie văzut ca un studiu comparativ între diferite ţări, ci mai degrabă ca un instantaneu al oportunităţilor pentru tineri, prin analiza practicilor naţionale existente în domeniul accesului la cultură a tinerilor.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.