World Guide to Library, Archive, and Information Science

World Guide to Library, Archive, and Information Science Associations
3rd rev edition, ed by Alexandra Meinhold. Berlin/Munich: De Gruyter Saur, 2010 (142/143 in the IFLA Publications Series)

Acest ghid oferă informaţii la zi despre asociaţiile profesionale din domeniul biblioteconomic, ştiinţei informării şi arhivelor. Cea de a treia ediţie, complet revizuită şi extinsă, conţine peste 600 de înregistrări din peste 130 de ţări.

În prima parte a ghidului se găsesc listele asociaţiilor profesionale active la nivel internaţional, ordonate alfabetic. În partea a doua sunt listate asociaţiile naţionale, aranjate în funcţie de ţară, şi enumerate în ordine alfabetică. Volumul include indici de asociaţii, jurnale oficiale,  subiecte.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.