The IFLA Action for Development through Libraries Programme

IFLA a lansat apelul pentru depunerea candidaturilor de proiect pentru anul 2011 în cadrul programului Acţiune pentru Dezvoltare prin intermediul Programelor susţinute de Biblioteci (ALP).

ALP sprijină proiectele de formare şi dezvoltare, cu accent pe consolidarea capacităţii şi formarea trainer-ilor sau livrarea programelor de formare în cascadă. Există o preferinţă pentru proiectele bazate pe pachetele de formare IFLA şi pentru cele care asigură durabilitatea şi capacitatea bibliotecilor care servesc comunităţile locale din ţările în curs de dezvoltare sau economiile emergente din întreaga lume.

Tipuri de proiecte sprijinite de ALP includ:

  • ateliere şi activităţi de formare, furnizarea de materiale IFLA bazate pe politici de formare profesională (de exemplu, materiale de instruire dezvoltate de FAIFE)
  • ateliere de lucru, formare profesională şi proiecte de consolidare a capacităţilor bazate pe domenii agreate de ALP
  • activităţi pe termen lung de consolidare a capacităţii şi de creare a unor pachete de formare concepute pentru a sprijini dezvoltarea sectorului într-o ţară, de exemplu prin programul Construirea unei Asociaţii profesionale puternice.

Ghidul aplicantului împreună cu formularele de candidatură sunt disponibile pe site-ul IFLA. Cererile trebuie depuse la biroul regional (sau MLAS după caz) şi ALP până la 1 octombrie 2010.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.